Senior’s Member Discount Days! Save 25% Each Tuesday

[section padding=”5px” video_visibility=”hide-for-small”]

[row visibility=”hide-for-small”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_slider]

[ux_image id=”2449″ image_size=”original”]

[ux_image id=”2553″]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”2460″]

[ux_image id=”2467″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ class=”div-sp-trai div-xanh”]

Bánh Kem Hình Chữ

[menu name=”menu chó”]

[ux_image id=”257″]

[/col_inner]
[col_inner span=”9″ span__sm=”12″ class=”div-sp-phai”]

[ux_image id=”133″]

[ux_products style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” image_height=”100%”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ class=”div-sp-trai div-cam”]

Bánh Kem Siêu Nhân

[menu name=”menu mèo”]

[ux_image id=”258″]

[/col_inner]
[col_inner span=”9″ span__sm=”12″ class=”div-sp-phai”]

[ux_image id=”106″]

[ux_products style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” image_height=”100%”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”319″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.7)”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_slider]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[testimonial image=”321″ font_size=”small”]

Mình khách quen của Petcity . Sản phẩm ở petcity rất chất lượng, cún cưng nh?mình rất thích. Sẽ ủng hộ shop dài dài trong tương lai.

[/testimonial]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[testimonial image=”169″ font_size=”small”]

Mình khách quen của Mipec . Sản phẩm ở Mipec rất tươi v?ngon, nhân viên giao hàng thân thiện, nhiệt tình. Mình sẽ ủng hộ dài dài.

[/testimonial]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

  Đăng ký nhận Email

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [section padding=”26px” class=”section-tin-tuc”]

  [row]

  [col span__sm=”12″]

  [title style=”center” text=”TIN TỨC MỚI” color=”rgb(228, 40, 40)”]

  [blog_posts style=”normal” columns__md=”1″ depth=”1″ slider_nav_style=”circle” show_date=”false” image_height=”56.25%” text_align=”left” text_size=”small”]

  [/col]

  [/row]

  [/section]
  [section padding=”0px” class=”section-dinh-duong”]

  [row]

  [col span__sm=”12″ class=”div-dinh-duong”]

  [title style=”center” text=”THÔNG TIN BỔ ÍCH” color=”rgb(228, 40, 40)”]

  [row_inner class=”row-dinh-duong”]

  [col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

  [ux_image_box img=”332″ image_width=”56″]

  Mẫu Bánh Kem

  Nhiều Mẫu Kem Thay Đổi Theo Hàng Ngày Nhìn Thật Bắt Mắt

  [button text=”Tìm hiểu thêm” radius=”99″]

  [/ux_image_box]

  [/col_inner]
  [col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

  [ux_image_box img=”333″ image_width=”56″]

  HUẤN LUYỆN

  Bánh Ngon Không Quá Ngọt, phù hợp cho tất cả Mọi người

  [button text=”Tìm hiểu thêm” radius=”99″]

  [/ux_image_box]

  [/col_inner]
  [col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

  [ux_image_box img=”334″ image_width=”56″]

  ĐỜI SỐNG

  Thông tin hữu ích từ chuẩn bị chỗ ở tới vấn đề grooming cho pet

  [button text=”Tìm hiểu thêm” radius=”99″]

  [/ux_image_box]

  [/col_inner]
  [col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

  [ux_image_box img=”335″ image_width=”56″]

  HỎI ĐÁP

  Hỏi – Đáp với Chuyên gia về các vấn đề liên quan tới thú cưng

  [button text=”Tìm hiểu thêm” radius=”99″]

  [/ux_image_box]

  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]

  [/row]

  [/section]

  0912073332
  0912073332